Registrujte fotografiju

International Tourism Film Festival “Stars of Wild Beauty”
2019/11/25 09:00:00

Nacionalna konkurencija

Izaberite kategoriju u kojoj želite da učestvujete.

U Nacionalnom takmičarskom dijelu festivala mogu da učestvuju samo radovi koji se odnose na Crnu Goru. Prijavljivanje nije ograničeno na teritoriju, što znači da mogu da učestvuju državljani cijelog svijeta. Jedan autor može da učestvuje sa neograničenim brojem radova.

  • Najbolja fotografija
  • Najviše lakovana fotografija
  • Najbolja turistička slika slikana telefonom

 

IZABERITE KATEGORIJU I REGISTRUJTE FOTOGRAFIJU!

Vašu fotografiju možete prijaviti u nekoliko različitih kategorija!

Ovo je obrazac za prijavu u Nacionalnoj konkurenciji, znači samo radovi koji se odnose na državu Crnu Goru i njenu promociju!

Kotizacija za jedan rad iznosi 20 €.
Podaci za uplatu:
“Wild Beauty Live”
Žiro račun: 535-7852-94 (Prva banka)

 

“Digital & Technics Montenegro”
Žiro račun: 530-26290-04 (NLB Banka)

Imate pitanje? Kontaktirajte nas!

+382 67 00 21 51

starsofwildbeauty@gmail.com

Maja Vuković - office manager

Registracija fotografije - samo Crna Gora
  1. Najbolja fotografijaNajviše lajkovana fotografijaNajbolja turistička slika slikana telefonom
  2. Datum nastanka fotografije

Molimo da popunite sva polja da bi Vaša fotografija bila prezentovana na pravi način.